Element clau i indispensable

Benestar animal

Els animals no són propietats o coses, sinó organismes vius, subjectes d’una vida, que mereixen el nostre respecte, amistat i suport.

– Marc Bekoff

Per nosaltres el benestar animal és l’element clau i indispensable, tant pels nostres gossos, com per les persones a qui van dirigides les intervencions.

Els gossos no són els encarregats de l’àmbit terapèutic, el seu rol dins les sessions és de facilitador i motivador.

Els responsables de dissenyar, realitzar i avaluar les intervencions són els professionals especialitzats.

Per garantir el benestar animal i la salut dels gossos els projectes i les sessions també estan dissenyades pensant amb el seu benestar, és important conèixer prèviament l’espai i l’entorn on es durà a terme la intervenció, adequant-lo si fos necessari.

Durant les sessions es vetlla per evitar que l’animal pateixi abusos, malestar o dolor, tant físic com mental, es promou el tracte vers les gosses amb respecte, sense denigrar ni ridiculitzar, sempre buscant el bon maneig i les bones pràctiques.

No s’anteposa la intervenció al benestar de l’animal ni s’excedeix el temps recomanat per sessió ni de les hores de treball setmanal, garantint així la seva qualitat de vida.