Serveis

Teràpia Ocupacional Assistida amb Gossos

La teràpia ocupacional és la professió sociosanitària que a través de l’activitat significativa com a mitjà de tractament, pretén assolir el major grau d’autonomia i independència en la vida diària de la persona.

Enfoca la intervenció tenint en compte els aspectes psíquics, sensorials, físics i socials de la persona, la seva ocupació i els seus entorns.

Així doncs, la teràpia ocupacional cerca el desenvolupament òptim, la recuperació i el manteniment de la funcionalitat en les diferents àrees ocupacionals, prevenint la disfunció i aconseguint així la millor qualitat de vida possible.

Àrees ocupacionals: 

A l’Engresca’t som especialistes en Teràpia Ocupacional Assistida amb Gossos

I què vol dir això?

Introduïm el gos dins les sessions dissenyades per promoure la millora de la qualitat de vida de les persones.

A través de la interacció i el vincle amb els gossos obtenim un estímul extra que promou la motivació intrínseca per poder treballar aspectes que per a la persona són difícils o feixucs d’aconseguir en una intervenció convencional.

Dins la comunitat sanitària s’ha suggerit com una pràctica de tractament per diferents trastorns i altres patologies com els trastorns del neurodesenvolupament, trastorns mentals severs, malalties neurodegenerative i discapacitat intel·lectual, d’entre altres.

Programes de les nostres Intervencions Assistides amb Gossos

Existeixen vàries tipologies de programes d’IAG, segons els tipus d’objectius o disciplines dels professionals amb qui treballem.

A l’Engresca’t oferim dos tipus de programes: La Teràpia Assistida amb Gossos (TAG) que és una eina de treball en l’àmbit de la salut i l’Educació Assistida amb Gossos (EAG) en l’àmbit de l’educació. Ambdós programes el gos intervé com a facilitador i motivador per la persona durant el seu procés terapèutic o educatiu.

Teràpia Assistida amb Gossos (TAG)

Aquest programa es troba dins d’un procés de prevenció, rehabilitació i tractament, integrant-se dins de les tasques de l’equip sanitari multidisciplinari, on es registra en la història clínica de la persona les millores i s’avaluen els resultats.

La finalitat és assolir els objectius terapèutics plantejats per l’equip sanitari de referència.

Educació Assistida amb Gossos (EAG)

Aquesta intervenció s’integra dins d’un procés educatiu.

La finalitat d’aquest tipus de programes és assolir els objectius educatius plantejats pels professionals de l’educació referents d’una forma natural, distreta i divertida.

Beneficis

A través del vincle i la interacció amb el gos es poden treballar les habilitats cognitives, el llenguatge, la comunicació i habilitats socials, els desordres en el processament sensorial, la impulsivitat, la conducta adaptativa, els aspectes motrius, etc.

S’introdueix el gos, per tal que aquest actuï com a facilitador, motivador i mecanisme de suport per la persona. La seva presència genera un estat de tranquil·litat i normalitat que permet treballar d’una manera distesa i relaxada, allò que volem aconseguir, i fa més fàcil treballar aspectes que poden ser més complicats de tractar en sessions convencionals o sense presència del gos.

En crear un vincle emocional amb l’animal, augmenta la motivació per participar en les activitats, alhora que ens serveix per reforçar la transmissió de conceptes, valors i actituds.

Les sessions sempre van encaminades a assolir els objectius terapèutics, educatius o socials, establerts per les professionals referents del centre, que seran també les encarregades de seleccionar, graduar i adaptar a cada grup i persona amb qui s’intervé, amb l’objectiu de què cada participant obtingui el màxim benefici.

Són molts els beneficis d’aquest tipus d’intervencions:

Beneficis fisiològics, motrius, socials, emocionals i cognitius

La participació d’animals, adequadament dirigida per professionals formades específicament per aquests tipus d’intervencions, i que vetllen per tal que el vincle que s’estableixi sigui positiu i beneficiós per ambdues parts, aporta al tractament l’obtenció de beneficis fisiològics, sensorials, motrius, socials, emocionals i cognitius. La literatura manifesta un increment en la participació de la intervenció i participació social i un augment de l’ús del llenguatge verbal.

Lubricant social

L’evidència mostra altres beneficis com el de lubricant social en què refereixen que la presència de l’animal permet sensació de comoditat. Això potencia la comunicació i actua com a nexe d’unió alleugerant l’estrès i establint vincle amb el professional, fent que sigui percebut menys amenaçant i augmenti l’adherència al tractament.

Efecte tranquil·litzador sobre les persones

Altres autors opinen que els animals posseeixen un efecte tranquil·litzador sobre les persones i redueixen el nivell d’excitació. La presència del gos redueix la tensió inicial permetent un ambient més amè. Refereixen que els gossos provoquen alegria i somriures,  i parlen de l’acceptació absoluta, ja que és un ésser viu sense prejudicis, estereotips ni etiquetes socials i afirmen que fomenten responsabilitat i respecte cap als altres.